Cơ cấu tổ chức

content:

TT

Họ và tên

Chức vụ  đơn vị công tác hiện  tại

Số điện thoại

1

Hồ Viết Hoàng

 Bí thư Đảng ủy xã

 0973063066

2

Hồ Viết Sỹ

PBT Đảng ủy, CTUBND xã

0986571385 

3

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UB MTTQ xã

0975120878

4

Nguyễn Thúc Quang

PCT phụ trách KT

0975876582 

5

Hồ Thị Minh Thủy

Phó Chủ tịch HĐND xã

0363002643 

6

Hồ Sỹ Đường

Công chức văn hóa xã

0349523201 

9

Hồ Viết Bình

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0979542485 

10

Hồ Thị Mỹ

Chủ tịch Hội phụ nữ xã

0333639009 

11

Hồ Viết Hoa

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0385401324 

12

Trần Văn Quyết

Bí thư Đoàn xã

0964441943 

13

Lê Anh Dũng

VP UBND

0944450838 

14

Nguyễn Trung Kiên

VPTK, VP ĐU

0989826470 

15

Hồ Thị Giang

Công chức  CSXH

 

16

Đình Xuân Sơn

Công chức Tài chính-KT

 

17

Nguyễn thị Quyên

Công chức Tư pháp

 

18

Nguyễn Tất Tân

Công chức Tư pháp

 

19

Nguyễn Cảnh Tân

Trưởng công an xã

 

20

Nguyễn Ngọc Quyên

Kế toán

 

21

Nguyễn Đình Hào

Công chức GTTL

 

22

Nguyễn Văn Ngoạn

Chủ tịch hội CCB

 

23

Nguyễn Thị Hà

 Viên chức Dân số