Giới thiệu chung

content:

MỘT THOÁNG NAM ANH

Xã Nam Anh là xã vùng bán sơn địa có bề dày truyền thống, dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh chống thiên tai, địch họa; cần cù, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất. trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, với tình thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân Nam Anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, biến vùng đất khô cằn, hoang sơ thành những xóm làng đông đúc và trù phú.

Toàn cảnh chùa Đại Tuệ

Từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Nam Anh đã góp phần xứng đáng sức người, sức của cho công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc, góp phần cùng cả nước làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập dân tộc. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng  bộ và nhân dân Nam Anh đã và đang tích cực thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng quêu hương giàu mạnh về kinh tế, có nền văn hóa phát triển cao, tích cự xây dựng và hoàn thành nhiệm vụ chương trình quốc gia về NTM, tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong giai đoạn mới đưa cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc đến với mọi người dân.Ghi nhận những đóng góp to lớn đó xã Nam Anh đã được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” năm 2000;  được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh công nhận danh hiệu xã Đạt chuẩn Văn hóa năm 2004;  xã  về đích NTM năm 2015.

Về vị trí địa lý xã Nam Anh nằm phía Đông Bắc của huyện Nam Đàn, cách trung tâm của huyện 7 km tính theo đường chim bay. Phía Đông giáp xã Nam Xuân; phía Tây giáp xã Nam Thanh; phía Nam giáp xã Xuân Hòa huyện Nam Đàn; phía Bắc có dãy Núi Đại Huệ giáp với xã Nghi công huyện nghi lộc tỉnh Nghệ An.

Diện tích tự nhiên của xã gần 12,95 km², tổng số hộ gia đình:2174 hộ;dân số là: 8.173 người, trong đó có hơn 70% hộ sản xuất nông nghiệp.

Toàn xã có 8 xóm, 119 tổ tự quản. Là xã có nhiều gia đình chính sách: 154 liệt sĩ,131 thương binh, có 55 bệnh binh  và 13 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

 Đảng bộ có 12 Chi bộ trực thuộc (8 Chi bộ Thôn, 2 Chi bộ Trường học, 1 chi bộ Trạm Y tế, 1 Chi bộ tín dụng) với 277 đảng viên.

Nam Anh là xã có bề dày truyền thống di tích lịch sử văn hóa: gồm có 7 di tích  đền thờ, miếu mão, chùa lớn nhỏ. Gồm. tĩnh Ông Sung, đền thờ Cố Bản, đền Sơn Đôi, đền Bà Chúa, đền Đồng Thượng, đền Khe Mai, Có chùa Đại Tuệ tọa lạc trên đỉnh  núi Đại Huệ, Có chợ chùa hình thành hơn 100 năm là nơi giao lưu, buôn bán sầm uất. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Nam Anh là căn cứ cách mạng bị địch đánh phá ác liệt. Nhưng với tinh thần “mỗi thôn xóm là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”, được Đảng và nhà nước phong tặng các danh hiệu, và nhiều bằng khen trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước và trong công cuộc xây dựng đổi mới quêu hương, đất nước.

Về lĩnh vực phát triển Kinh tế - Xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng, nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Nam Anh không ngừng nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán có hiệu quả, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

 

 Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dần sang Thương mại Dịch vụ - Nông nghiệp - Ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người từ  30 triệu năm  2015; đến năm 2020 đạt  55 triệu. Từng bước giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xóa 100% nhà tạm cho hộ nghèo, hộ chính sách.

Về Lĩnh vực phát triển Văn hóa, Y tế, Giáo dục.

Chất lượng đại trà các cấp học tăng (Năm 2015 đạt 99,5%, đến năm 2019 đạt. 99,7%). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học hằng năm đạt 98%, tổng số học sinh giỏi các cấp là 391 em, trong đó học sinh giỏi quốc gia là 04em, tỉnh 76em, huyện 311em. Học sinh đậu Đại học 145em. Duy trì phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập học sinh tiểu học và THCS.  

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong thời gian qua với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm; sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn thể nhân dân, phong trào xây dựng NTM xã Nam Anh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC XÓM

Kinh tế có bước phát triển khá, kết cấu hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ, văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

BỘ MẶT NÔNG THÔN MỚI

Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được đẩy mạnh, cơ sở vật chất nhà văn hóa, các di tích văn hóa lịch sử được quan tâm đầu tư, tôn tạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị từ xã đến xóm luôn đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, Đảng Bộ giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh.

                                                        Nam Anh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

                                                  TM .ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM ANH

                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                Hồ Viết Sỹ