Thông báo - Lịch làm việc

23/06/2022
Lịch công tác tháng 6/2022
06/10/2021
Chương trình công tác của Đảng ủy xã Nam Anh, tháng 10/2021
04/08/2021
Trong tháng có: - Ngày tuyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8). - Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8). - Ngày tuyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8). - Ngày truyền thống Lực lượng vũ...
06/07/2021
Chương trình công tác tháng 7  năm 2021 của Đảng ủy xã Nam Anh
10/06/2021
- Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. - Tăng cường công tác phòng chống Covid-19. Phòng...
10/06/2021
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. - Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
10/06/2021
- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII. - Tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp...
10/06/2021
- Tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 - Tăng cường công tác phòng chống Covid-19. - Tổng kết...
10/06/2021
- Tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tổ chức sản xuất vụ Xuân 2021, phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. - Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. ...
content:

 

content: