Thông báo - Lịch làm việc

null CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 6 năm 2021

content:

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM ĐÀN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ NAM ANH

                   *                                          Nam Anh, ngày  02  tháng 6 năm 2021

         Số:       -CTr/ĐU

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 6 năm 2021

-----

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

- Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

- Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Tăng cường công tác phòng chống Covid-19. Phòng chông dịch bệnh cho đàn gia súc, phòng chống cháy rừng

 - Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu

Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6)

- Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021); 64 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (16/6/1987-16/6/2021)

- Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6).

 - Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

- Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Ghi chú

01

Ba

Họp BTV

VPĐU

01

Giải quyết các thủ tục hành chính

VPUB

03

Năm

Ngày tiếp công dân/ Thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó chủ tịch UBND xã

VPĐU

04

Sáu

Sáng: Chỉ đạo SX Hè thu

Chiều: Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Công an xã

VPUB

05

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

06

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

07

Hai

Sáng: Dự hội nghị tại huyện nghe thông qua dự thảo KL Thanh tra

Chiều: Làm việc bình thường

VPUB

08

Ba

Sáng: Họp UBND- Triển khai thu sản phẩm, Đảng ủy triển khai sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Chiều: Phối hợp TQS giải quyết các việc liên quan

VPUB,

VPĐU

09

Kiểm tra diện tích đất vườn ở, cấp tồn đọng

VPUB

10

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

11

Sáu

Phối hợp TQS họp các hộ có đất Thung Lình xóm 8

VPUB

12

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

Các chi bộ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

13

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

14

Hai

Sáng: Giao ban tuần

Chiều: Làm việc bình thường

VPUB

15

Ba

Kiểm tra diện tích đất các hộ cấp tồn đọng

MTTQ, các đoàn thể sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

VPUB

16

Giải quyết thủ tục hành chính

VPUB

17

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

18

Sáu

Làm việc bình thường

VPUB

19

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

20

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

21

Hai

Giao ban tuần

22

Ba

Họp BTV, BCH Đảng bộ, Nhận định phân loại TC, cá nhân

VPĐU

23

Tổng kết công tác bầu cử

VPUB

24

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

25

Sáu

Kỳ họp thứ nhất- HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

VPUB

26

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

27

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

28

Hai

Giao ban/ Giải quyết thủ tục hành chính

VPUB

29

Ba

Giao ban Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể

VPĐU

30

Sáng: Họp báo cáo viên

Chiều: Giao ban cụm ATLC Quý II

VPĐU

           

 (Lưu ý: Chương trình công tác có thể thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo, có thay đổi TTĐU sẽ thông báo chi tiết).

          Nơi nhận

 - VP Huyện ủy (B/c);            

 - HĐND - UBND xã;

 - Các đ/c UVBCH Đảng bộ;

- Các ngành, đoàn thể;

- BQT  HTX - Chi ủy-BCH xóm;

- Lư­u VPĐU.

                       

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

Phạm Thế Đào

content:

 

content: