Thông báo - Lịch làm việc

null Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy xã Nam Anh

content:

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM ĐÀN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              ĐẢNG ỦY XÃ NAM ANH

                                     *                                      Nam Anh, ngày 02 tháng 8  năm 2021

                         Số:  15-CTr/ĐU

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 8 năm 2021

-----

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

- Tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt.

- Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao.

Trong tháng có:

- Ngày tuyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8).

- Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8).

- Ngày tuyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8).

- Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Nghệ An (21/8).

- Kỷ niệm 52 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 AL).

Ngày

Thứ

Nội dung

01

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

02

Hai

Chỉ đạo vệ sinh, chuẩn bị các cơ sở, vật chất tại khu cách ly

03

Ba

Sáng: Giải quyết các thủ tục hành chính

Chiều: Hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBHĐND xã và họp HĐND đột xuất

04

Sáng: Vệ sinh nhà văn hóa, làm thủ tục bàn giao sử dụng

Chiều:  Bàn giao công chức địa chính xã

05

Năm

Tiếp công dân định kỳ

06

Sáu

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Chợ chùa

07

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

08

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

09

Hai

Sáng: Giao ban đầu tuần

Chiều: Họp BCĐ xây dựng NTM Nâng cao

10

Ba

Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại các xóm

11

Chỉ đạo thu nợ, thuế tồn đọng

12

Năm

Ngày tiếp công dân

13

Sáu

Giải quyết các thủ tục hành chính

14

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

15

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

16

Hai

Làm việc bình thường/ Lãnh đạo dự họp HĐND huyện

17

Ba

Làm việc bình thường/ Lãnh đạo dự họp HĐND huyện

18

Thường trực HĐND chuẩn bị các nội dung kỳ họp/ Kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và truyền thống CAND

19

Năm

Kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XXI

20

Sáu

Ngày  tiếp công dân định kỳ của Bí thư Đảng ủy

21

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

22

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

23

Hai

Sáng: Dự hội nghị tổng kết năm học 2020-2021

Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo xây dựng NTM tại các xóm

24

Ba

Giải quyết các thủ tục hành chính

25

Sáng: Họp BTV Đảng ủy

Chiều: Họp BCH Đảng bộ

26

Năm

Ngày tiếp công dân  

27

Sáu

Họp UBND xã

28

Bảy

Lễ giổ Bác Hồ lần thứ 52

Ngày nghỉ cuối tuần

29

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

30

Hai

Bí thư họp báo cáo viên tại huyện

31

Ba

Giao ban khối Dân vận, MTTQ, các đoàn thể

          (Lưu ý: Chương trình công tác có thể thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo, có thay đổi TTĐU sẽ thông báo chi tiết).

Nơi nhận

 -            

 - HĐND - UBND xã;

 - Các đ/c UVBCH Đảng bộ;

- Các ngành, đoàn thể;

- BQT  HTX - Chi ủy-BCH xóm;

- Lư­u VPĐU.

                            

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

Phạm Thế Đào

content:

 

content: