07/06/2021 - 8 Lượt xem
07/06/2021 - 9 Lượt xem
Công bố Quyết định số 39-QĐ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy xã Nam Anh Quyết  định thành lập Chi bộ Công an xã
03/06/2021 - 14 Lượt xem
Khí thế ngày đầu của kỳ thi lên lớp 10 của các sỹ tử trên quê hương Nam Đàn
01/06/2021 - 4 Lượt xem
HTX quy hoạch 4 nhà lưới đạt tiêu chuẩn. Mỗi năm xen canh 4 vụ dưa lưới. Vụ thứ nhất năm 2021 ước tính khoảng 3,5 - 4 tấn. Đối với  Dưa lưới thời gian sinh trưởng bắt đầu dâm...
01/06/2021 - 10 Lượt xem
Khởi động các hoạt động hè tình nguyện năm 2021, Đồng thời tuyên truyền lưu động phòng chống đuối nước. phòng chống dịch côvid 19 và an toàn giao thông.
17/05/2021 - 5 Lượt xem
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021_2026. Đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch côvid. Chiều ngày hôm nay ngày 14/5/2021. Đoàn xã tổ...
11/05/2021 - 4 Lượt xem
Trước tình hình dịch côvid 19 diễn biến phức tạp trước thềm diễn ra ngày hội non sông của đất nước ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp các cấp. Trong 2 ngày Chủ nhật , thứ hai ngày 10_11/5/2021....
content:

 

content: