null Chuỗi hoạt động học tập và làm theo Bác Hồ của Hội LHPN xã Nam Anh

content:

Ren luyện thân thể bằng những điệu nhảy tại lễ ra quân XD NTM kiểu mẫu tại xã

Nhặt rác bảo vệ môi trường tại xóm 8

BCH hội tổ chức nhặt rác tại đường lên Chùa Đại Tuệ

Vệ sinh môi trường, trồng Hoa, cây xanh tại xóm 2

Làm cỏ, trồng dặm cây xanh tại đoạn đường phụ nữ tự quản

Chăm sóc bồn hoa tại nhà văn hóa xóm 

Tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình tại Trạm Y tế xã

Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Chùa Đại Tuệ

 

 

content:

 

content: