10/06/2021 - 1 Lượt xem
- Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. - Tăng cường công tác phòng chống Covid-19. Phòng...
10/06/2021 - 0 Lượt xem
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. - Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
10/06/2021 - 0 Lượt xem
- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII. - Tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp...
10/06/2021 - 0 Lượt xem
- Tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 - Tăng cường công tác phòng chống Covid-19. - Tổng kết...
10/06/2021 - 0 Lượt xem
- Tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tổ chức sản xuất vụ Xuân 2021, phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. - Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. ...
07/06/2021 - 8 Lượt xem
07/06/2021 - 9 Lượt xem
Công bố Quyết định số 39-QĐ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy xã Nam Anh Quyết  định thành lập Chi bộ Công an xã
03/06/2021 - 14 Lượt xem
Khí thế ngày đầu của kỳ thi lên lớp 10 của các sỹ tử trên quê hương Nam Đàn