Văn bản chỉ đạo điều hành

null LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021

content:

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM ĐÀN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ NAM ANH

                   *                                  Nam Anh, ngày  04  tháng 01 năm 2021

         Số: 08-LCT/ĐU

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021

---&---

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

- Tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức sản xuất vụ Xuân 2021, phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

- Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong tháng có:

- Ngày truyền thống công tác nội chính Đảng (05/01)

- Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (06/01).

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Ghi chú

01

Sáu

Nghỉ tết Dương lịch

02

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

03

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

04

Hai

Sáng: Chào cờ giao ban

Chiều: Giải quyết các thủ tục hành chính

VPUB

05

Ba

Sáng: Nghiệm thu kênh bê tông

Chiều: Khảo sát xây kè tuyến đường ao

      VPUB

06

Sáng: Lãnh đạo đi học tập Nghị quyết tại Huyện

Chiều: rà soát văn bản phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND xã

VPUB

07

Năm

Hoàn chỉnh các văn bản phục vụ cho kỳ họp thứ 12 HĐND xã

VPUB

08

Sáu

Tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND xã

VPUB

09

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

10

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

11

Hai

Chào cờ giao ban tuần, Ngày tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy

VPUB,VPĐU

12

Ba

Lãnh đạo dự tổng kết công tác QPAN  tại Huyện

VPUB

13

Kiểm tra, đôn đốc XD NTM tại các xóm

VPUB

14

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

15

Sáu

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

VPĐU

16

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

17

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

18

Hai

Sáng: Chào cờ, giao ban tuần

Chiều: Giải quyết các thủ tục hành chính

VPUB

19

Ba

Tổng kết công tác QPAN năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

VPUB

20

Ngày tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy

VPĐU

21

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

22

Sáu

-Lãnh đạo dự hội nghị tổng kết xây dựng NTM tại huyện

- Giải quyết các thủ tục hành chính

VPUB

23

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

24

    CN

Ngày nghỉ cuối tuần

25

Hai

Sáng: Họp BTV

Chiều: Họp BCH

VPĐU

26

Ba

Đại hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026

VPUB

27

Hội nghị UBND xã mở rộng

VPUB

28

Năm

-Lãnh đạo họp báo cáo viên tại Huyện

- Giao ban Khối dân vận

VPĐU

29

Sáu

Tổng kết phong trào thi đua XHCN năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021

VPUB

30

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

31

    CN

Ngày nghỉ cuối tuần

(Lưu ý: Lịch công tác có thể thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo, khi có thay đổi TTĐU sẽ thông báo chi tiết).

Nơi nhận

 - VP Huyện ủy (B/c);            

 - HĐND - UBND xã;

 - Các đ/c UVBCH Đảng bộ;

- Các ngành, đoàn thể;

- BQT  HTX - Chi ủy-BCH xóm;

- Lư­u VPĐU.

                       

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

Phạm Thế Đào

 

content:

 

content: