Văn bản chỉ đạo điều hành

null CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 3 năm 2021

content:

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM ĐÀN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ NAM ANH

                   *                                          Nam Anh, ngày  02  tháng 3 năm 2021

         Số: 10-CTr/ĐU

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 3 năm 2021

-----

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

- Tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

- Tăng cường công tác phòng chống Covid-19.

- Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

- Chăm sóc cây trồng vụ Xuân, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Trong tháng có:

- Ngày Biên phòng toàn dân (03/3)

- Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)

- Ngày thành lập DQTV, LLVT huyện (28/3).

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Ghi chú

01

Hai

Sáng: Giải quyết đơn thư của công dân

Chiều: Hội nghị Thường trực MTTQ thông báo dự kiến cơ cấu người ứng cử ĐBHĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

VPUBND

02

Ba

Sáng: Duyệt cấp đổi quyền sự dụng đất

Chiều: Giải quyết các thủ tục hành chính

Các tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND xã

VPUB

03

Giải quyết các thủ tục hành chính

VPUB

04

Năm

Sáng: Họp BTV mở rộng duyệt nội dung ĐH người cao tuổi; giới thiệu người ứng cử ĐBHĐND xã

Chiều: Họp T2 HĐND giới thiệu người ứng cử

VPĐU

05

Sáu

Sáng: Họp các hộ có thông

Chiều: Làm việc bình thường

     VPUB

06

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

07

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

08

Hai

- Chào cở- giao ban tuần, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

- Họp BTV các đoàn thể giới thiệu người ứng cử ĐBHĐND xã

VPĐU

09

Ba

- Họp các hộ có thầu đất San Đôi

- Họp T2 UBND giới thiệu người ứng cử ĐBHĐND xã

VPUB

10

Ngày tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy

    VPĐU

11

Năm

Ngày tiếp công dân/Đại hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026

VPUB

12

Sáu

Họp các hộ dọc tuyến đường ao thống nhất mức đóng góp XD kè ao

VPUB

13

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần- Đấu giá đất vùng trong sông

14

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

15

Hai

Sáng: Chào cờ, giao ban

Chiều: Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử HĐND xã

VPUB

16

Ba

Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng chống, bão lụt

     VPUB

17

Giải quyết các thủ tục hành chính

VPUB

18

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

19

Sáu

Ngày tiếp dân của Bí thư Đảng ủy

VPĐU

20

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

21

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

22

Hai

Chào cờ, giao ban

VPUB

23

Ba

Họp BTV

VPĐU

24

    Tư

Họp BCH

     VPĐU

25

Năm

Giao ban trực tuyến

VPUB

26

Sáu

Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

27

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

28

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

29

Hai

Bí thư họp báo cáo viên tại huyện

VPĐU

30

Ba

Giao ban Khối Dân vận, MTTQ, các đoàn thể

VPĐU

31

    Tư

Sơ kết quý I năm 2021

    VPĐU

(Lưu ý: Chương trình công tác có thể thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo, khi có thay đổi TTĐU sẽ thông báo chi tiết).

Nơi nhận

 - VP Huyện ủy (B/c);            

 - HĐND - UBND xã;

 - Các đ/c UVBCH Đảng bộ;

- Các ngành, đoàn thể;

- BQT  HTX - Chi ủy-BCH xóm;

- Lư­u VPĐU.

                       

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

Phạm Thế Đào

 

content:

 

content: