Văn bản chỉ đạo điều hành

null CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 4 năm 2021

content:

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM ĐÀN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ NAM ANH

                   *                                          Nam Anh, ngày  02  tháng 4 năm 2021

         Số: 11-CTr/ĐU

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 4 năm 2021

-----

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII.

- Tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3

- Tăng cường công tác phòng chống Covid-19. Phòng chông dịch bệnh cho đàn gia súc.

- Chăm sóc cây trồng vụ Xuân, xây dựng và triển khai đề án sản xuất Hè thu.

Trong tháng có:

- Ngày Giổ Tổ Hùng Vương (10/3 AL)

- Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4).

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Ghi chú

01

Năm

Ngày tiếp công dân, Triển khai điều tra 1/4

Lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBHĐND xã

VPUB

02

Sáu

Tập huấn nghiệp vụ bầu cử

VPUB

03

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

04

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

05

Hai

Sáng: Lãnh đạo họp trực tuyến tại Huyện

Chiều: Bổ cứu công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc và cây trồng vụ xuân

     VPUB

06

Ba

Sáng: Giải quyết lấn chiếm đường tại xóm 8

Chiều: Giải quyết lấn chiếm đất nông nghiệp xóm 5

VPUB

07

Sáng: Họp các hộ đấu thầu đất San đôi

Chiều: Thu nợ tại chợ chùa

VPUB

08

Năm

Sáng: Ngày tiếp công dân, chỉ đạo tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, chó dại

Chiều: Họp UBND xã

Niêm yết danh sách cử tri

VPUB

09

Sáu

Ngày tiếp dân định kỳ của Bí thư Đảng ủy

VPĐU

10

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

11

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

12

Hai

Sáng: Chào cờ- giao ban tuần

Chiều:  Nghiệm thu bờ kè đường ao

VPUB

13

Ba

Giao chỉ tiêu kinh tế- XH

VPUB

14

UBND xã kiểm tra niêm yết cử tri tại đơn vị bầu cử

VPUB

15

Năm

Ngày tiếp công dân/ Hội nghị hiếp thương lần thứ ba

VPUB

16

Sáu

Giải quyết các thủ tục hành chính

      VPUB

17

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

18

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

19

Hai

Học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  tại huyện

VPĐU

20

Ba

Ngày tiếp dân định kỳ của Bí thư Đảng ủy

VPĐU

21

Nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương

22

Năm

Lãnh đạo dự họp tại huyện triển khai ĐA sản xuất Hè thu, phòng chống thiên tai

VPUB

23

Sáu

Họp BTV

VPĐU

24

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

25

   CN

Ngày nghỉ cuối tuần

26

Hai

Họp BCH Đảng bộ

VPĐU

27

Ba

Họp BCH các đoàn thể

T2  các ĐT

28

Bí thư họp báo cáo viên tại huyện

VPĐU

29

Năm

Giao ban Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể

VPĐU

30

Sáu

Nghỉ lễ Ngày giải phóng Miền Nam (30/4)

 (Lưu ý: Chương trình công tác có thể thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo, khi có thay đổi TTĐU sẽ thông báo chi tiết).

Nơi nhận

 - VP Huyện ủy (B/c);                     

 - HĐND - UBND xã;

 - Các đ/c UVBCH Đảng bộ;

- Các ngành, đoàn thể;

- BQT  HTX - Chi ủy-BCH xóm;

- Lư­u VPĐU.

                       

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

Phạm Thế Đào

 

content:

 

content: