Văn bản chỉ đạo điều hành

null CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 5 năm 2021

content:

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM ĐÀN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ NAM ANH

                   *                                          Nam Anh, ngày  02  tháng 5 năm 2021

         Số: 12-CTr/ĐU

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 5 năm 2021

-----

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của UBMTTQ huyện, xã.

- Tăng cường công tác phòng chống Covid-19. Phòng chông dịch bệnh cho đàn gia súc, phòng chống cháy rừng

 - Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Xuân

Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế lao động (01/5)

- Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5).

- Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

- Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Ghi chú

01

Bảy

Nghỉ lễ Ngày Quốc tế lao động

02

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

03

Hai

Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động

04

Ba

Sáng: Họp trực tuyến UBND huyện sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS

Chiều; Kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại các điểm bầu cử

VPUB

05

Rà soát danh sách cử tri

Từ 05/5/2021-16/5/2021: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của UBMTTQ huyện, xã.

     VPUB

06

Năm

Sáng: Tiếp công dân

Chiều: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBQH, HĐND các cấp tại xóm 4

VPUB

T2 HĐND

07

Sáu

Sáng: Họp UBND xã tháng 5

Chiều: Giải quyết thủ tục hành chính

VPUB

08

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

09

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

10

Hai

Sáng: Giao ban tuần

Chiều: Giải quyết thủ tục hành chính

VPUB

11

Ba

Kiểm tra ATTP

VPUB

12

Sáng: Họp các hộ ao dãy bàn phương án trồng sen

Chiều:  Làm việc bình thường

VPUB

13

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

14

Sáu

Họp các hộ có diện tích đất ở bán trái thẩm quyền

VPUB

15

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

16

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

VPĐU

17

Hai

Sáng: Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại huyện

Chiều: Làm việc bình thường

VPĐU

18

Ba

Kiểm tra công tác chuẩn bị Bầu cử

T2 HĐND

19

Giải quyết các thủ tục hành chính

VPUB

20

Năm

Ngày tiếp công dân/ Họp BCĐ triển khai công tác bầu cử

VPUB

21

Sáu

Kiểm tra việc trang trí các điểm bầu cử

     BCĐ

22

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

23

CN

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

BCĐ

24

Hai

Sáng: Giao ban tuần

Chiều: Làm việc bình thường

VPUB

25

Ba

Họp BTV, BCH

VPĐU

26

Họp BCĐ bầu cử nghe báo cáo tình hình, kết quả bầu cử

VPĐU

27

Năm

Ngày tiếp công dân

VPUB

28

Sáu

Giao ban Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể

T2  các ĐT

29

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

30

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

31

Hai

Họp Báo cáo viên tại huyện

VPĐU

(Lưu ý: Chương trình công tác có thể thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo, có thay đổi TTĐU sẽ thông báo chi tiết).

Nơi nhận

 - VP Huyện ủy (B/c);                     

 - HĐND - UBND xã;

 - Các đ/c UVBCH Đảng bộ;

- Các ngành, đoàn thể;

- BQT  HTX - Chi ủy-BCH xóm;

- Lư­u VPĐU.

                       

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

Phạm Thế Đào

 

content:

 

content: