Văn hóa - Lịch sử

content:

Nam Anh là xã có bề dày truyền thống di tích lịch sử văn hóa: gồm có 7 di tích  đền thờ, miếu mão, chùa lớn nhỏ. Gồm. tĩnh Ông Sung, đền thờ Cố Bản, đền Sơn Đôi, đền Bà Chúa, đền Đồng Thượng, đền Khe Mai, Có chùa Đại Tuệ tọa lạc trên đỉnh  núi Đại Huệ, Có chợ chùa hình thành hơn 100 năm là nơi giao lưu, buôn bán sầm uất. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Nam Anh là căn cứ cách mạng bị địch đánh phá ác liệt. Nhưng với tinh thần “mỗi thôn xóm là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”, được Đảng và nhà nước phong tặng các danh hiệu, và nhiều bằng khen trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước và trong công cuộc xây dựng đổi mới quêu hương, đất nước.

Toàn cảnh chùa Đại Tuệ

Đền Đồng Thượng