Vị trí, điều kiện tự nhiên

content:

Về vị trí địa lý xã Nam Anh nằm phía Đông Bắc của huyện Nam Đàn, cách trung tâm của huyện 7 km tính theo đường chim bay. Phía Đông giáp xã Nam Xuân; phía Tây giáp xã Nam Thanh; phía Nam giáp xã Xuân Hòa huyện Nam Đàn; phía Bắc có dãy Núi Đại Huệ giáp với xã Nghi công huyện nghi lộc tỉnh Nghệ An.

Diện tích tự nhiên của xã gần 12,95 km², tổng số hộ gia đình:2174 hộ;dân số là: 8.173 người, trong đó có hơn 70% hộ sản xuất nông nghiệp.

Toàn xã có 8 xóm, 119 tổ tự quản. Là xã có nhiều gia đình chính sách: 154 liệt sĩ,131 thương binh, có 55 bệnh binh  và 13 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.